Friday, March 25, 2016

SELAMAT HARI POLIS YANG KE-205Terima kasih kepada semua warga PDRM, jasa dan bakti anda dalam mempertahankan keamanan negara amat disanjung tinggi. Kekalkan kredibiliti sebagai anggota yang berwibawa POLIS SEDIA BERKHIDMAT,SELAMAT HARI POLIS YANG KE-205.
“Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertaqwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya (bagi sesiapa Yang melanggar perintahNya).” Surah Al Maidah : Ayat 2

No comments: